HUDEBNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY

jedná se o pravidelnou společenskou aktivitu spočívající v setkání a společné interpretaci hudebních děl na předem určené téma za živého doprovodu hudebních nástrojů.