KURZ PRÁCE S DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - lektor Michael Čihák

  • I. středa od 13 do 14h (začátek 2. 9.)
  • II. středa od 14 do 15h (začátek 2. 9.)
V rámci kurzu se účastníci seznámí se základy používání digitální audiovizuální techniky, konkrétně se budou zabývat především těmito oblastmi:
  • Digitální fotoaparát a kamera, zpracování a úprava digitální fotografie
  • Základy počítačové grafiky, on-line grafické editory
  • Základy zpracování zvuku v počítači a multimediální tvorba