Děkujeme za materiální i finanční podporu těmto subjektům a organizacím:


MČ Praha 5


Nadace charty 77 / Konto bariéry v rámci projektu SENzační SENioři


Pivovary Staropramen s.r.o. v rámci projektu Community Days 2015


ČEZ a.s. a Nadace ČEZ v rámci projektu "Plníme přání"