ArchivFotografie z vynášení Morany si můžete prohlédnout zde.
3.12. - 31.12. 2013 se konala v Galerii MČ Praha 5 výstava o KC Prádelna, jejíž součástí byla expozice o historii budovy nynějšího komunitního centra, představení jeho současné činnosti a také nejbližších spolupracovníků Galerie Prádelna.Fotogalerie zde

V pondělí 23. dubna 2012 probíhala v komunitním centru Prádelna akce související s oslavami mezinárodního svátku Dne Země, což je v moderním pojetí ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, zvyšující povědomí o zdravém životním stylu a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. Program se zaměřoval především na děti předškolního a mladšího školního věku, ale pro všechny obyvatele Prahy 5 sousedící s komunitním centrem byl připraven koš společnosti Elektrowin a. s., kam mohli odevzdat ke zpětnému odběru všechny nefunkční malé i velké domácí spotřebiče, elektrické nářadí, nástroje apod. O této možnosti byli obyvatelé s několikadenním předstihem informováni pomocí letáků.

 

Vše začalo již v 9 hodin interativním vystoupením dua Vanda a Standa zaměřeném na zdravou výživu a hygienu při stravování. Děti se v průběhu programu  seznámily se základními hygienickými zásadami, formou hry se dozvěděly, proč nemají jíst nahnilé ovoce, zeleninu, proč nemají pít vodu z řeky atd. To vše zábavnou a hravou formou s aktivním zapojováním všech dětí do pásma písniček a scének.

Následoval výtvarný workshop, kdy se děti pod vedením lektorky a za pomoci svých učitelek pokoušely sestavit z recyklovaných materiálů (plastových víček od PET lahví) obrázky zvířat, ovoce, dopravních prostředků apod. Děti si ve skupinkách procvičily nejen pečlivost, trpělivost a kombinační dovednosti, nýbrž také schopnost spolupráce a komunikace. Výsledná díla přesvědčila, že i pro materiály, které považujeme za odpad, lze nalézt zajímavé a kreativní využití. V poslední části tohoto nabitého dopoledne děti začaly připravovat své příspěvky do výtvarné soutěže "To vážně mít nemusím", kterou pořádá občanské sdružení Zelený kruh. Pokoušely se prostřednictvím kresby nebo textu popsat svůj pohled na život bez televize nebo auta.

Celé akce se zučastnilo cca 50 dětí z mateřských a 1. stupně základních škol z Prahy 5 a záštitu nad ní převzal zástupce starosty MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit, který ji také přijel osobně podpořit.Žonglérský workshop A la sociální cirkus

O víkendu 3. a 4. března se v KC Prádelna na pražském Smíchově uskutečnil žonglérský workshop. Workshopu se zúčastnily děti od 6 do 14 let ze Smíchova, Karlína i jiných pražských lokalit. A podle všeho si akci pořádně užily.

Workshop proběhl v rámci dvoudenního semináře social circusu, který zorganizoval Cirqueon - Centrum pro nový cirkus a zúčastnili se ho žongléři z celé republiky (Plzně, Brna, Českých Budějovic, Olomouce a Prahy). Co je vlastně social circus?

„Sociální cirkus (social circus) je dynamicky se rozvíjející forma práce, která využívá cirkusové umění jako prostředek k dosažení kladných výsledků v sociální a psychické stránce osobnosti a v motorických dovednostech.  Myšlenka sociálního cirkusu začala vznikat v jižní Americe, kde cirkusoví profesionálové učili děti a mládež z ulic (tzv. street kids).  Social circus se ukázal jako úspěšný v prevenci kriminality a jiných sociálně patologických jevů.  Principy sociálního cirkusu se začaly rychle šířit po světě, vznikaly cirkusové školy se zaměřením na práci s mládeží. Sociální cirkus se neprofiloval „jen“ jako volnočasová aktivita, ale svůj potenciál dále rozvíjel.  Vznikaly metodologie, social circus přijímal přístupy sociální práce a profesionalizoval se právě tímto směrem.“

Na workshopu se děti naučily triky a tríčky s flowerstickem, míčky, diabolem i talířem, na své si přišli i příznivci magických kuželů. Děti byly do aktivit zcela ponořeny, zaujaté, soustředily se a snažily se triky osvojit, co nejrychleji a nejlépe. I přestože některé triky dětem daly pořádně zabrat, nakonec se mohli všichni zúčastnění těšit ze svého úspěchu a z toho, co všechno se na dvoudenním workshopu naučili, co dokázali.

Akce proběhla za podpory KC Prádelna a Cirqueonu - Centra pro nový cirkus. Za proběhlou akci chceme poděkovat všem zapojeným žonglérům, dobrovolníkům, KC Prádelna za zapůjčení prostoru a Cirqueonu za zorganizování celé akce.

Další fotografie najdete na stránkách fotografa Tomáše Česálka zde.

Více informací na:
www.integracniprogramy.cz
www.cirqueon.cz


Multikulturní večer na téma Pobřeží slonoviny

25. ledna 2012 proběhl v KC Prádelna další z cyklu multikulurních večerů pořádaných Sdružením pro integraci a migraci v rámci projektu Dejme šanci (i)migrantům. Hosty večera tentokrát byli manželé Antonio a Aminata Zoura z pobřeží slonoviny. Připravili si povídání o zemi, ze které pochází a také ochutnávku specialit místní kuchyně. Návštěvnícih se tak seznámili s kulturou a zvyky, zajímavostmi a historií, prohlédli si fotografie z dalekých krajů a v neposlední řadě ochutnali něco z typických jídel.


Vánoční besídky

Fotogalerie zde

Fotogalerie zde

Fotogalerie zde

Fotogalerie zde

Fotogalerie zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------