Menu Content/Inhalt
Úvodní stránka
PDF Tisk E-mail

KURZ NĚMECKÉ KONVERZACE - lektor Stanislav Lenz

  • úterý od 10.30 do 12h (začátek 15. 9.)

Kurz je zaměřen na rozšiřování slovní zásoby dle tematických okruhů a plynulost mluveného projevu. Účastník bude schopen vyjádřit, co potřebuje (úměrně své jazykové úrovni), naučí se reagovat v základních hovorových situacích. Využije se hra modelových situací a řízeného dialogu, práce s obrázky a diskuze na dané téma.