Menu Content/Inhalt
Úvodní stránka
PDF Tisk E-mail

KURZY ANGLICKÉ KONVERZACE


Anglická konverzace I - lektor Pavel Tomášek

    středa od 10 do 12h (začátek 2 .9.)

Anglická konverzace II - lektor Zdena Harcubová

  • čtvrtek od 10 do 11.30h (začátek 10. 9.)

Anglická konverzace III - lektor Marie Hawker

  • čtvrtek od 10 do 12h (začátek 10. 9.)

Kurz je zaměřen na rozšiřování slovní zásoby dle tematických okruhů a plynulost mluveného projevu. Účastník bude schopen vyjádřit, co potřebuje (úměrně své jazykové úrovni), naučí se reagovat v základních hovorových situacích. Využije se hra modelových situací a řízeného dialogu, práce s obrázky a diskuze na dané téma. Účastníci jedné skupiny získají možnost výuky anglické konverzace s rodilým mluvčím.