Menu Content/Inhalt
PDF Tisk E-mail

Klub seniorů na Smíchově v roce 2012

Klub seniorů na Smíchově se letos zapojil do projektu Konta bariéry SENSEN, senzační senioři, který je určen aktivním seniorům a nabízí jim smysluplný program vzdělávacích a kulturních aktivit. Klub by se měl stát místem pro setkávání a pro komunitní iniciativy, které dokážou vytáhnout další seniory z ulit a z vlastního pohodlí, vyprovokovat je k aktivnímu zájmu o své okolí a probudit v nich chuť žít naplno. Díky projektu SENSEN může v KC Prádelna probíhat i nadále zdarma kurz práce na PC a iKavárna pro seniory. 

 


​Ve středu 21. března pořádal Klub seniorů na Smíchově při občanském sdružení Veselý Smíchov setkání seniorů s farmaceutkami z ústavní lékárny při nemocnici IKEM spojené s přednáškou o tématech, která seniory zajímají nebo jsou pro ně ožehavá, související se samoléčbou, užíváním léků apod. Akce se odehrávala v prostředí KC Prádelna a pro návštěvníky bylo přichystáno i malé občerstvení.

​Na úvod senioři vyplnili krátký anonymní dotazník, který zjišťoval jejich povědomí o základních pojmech stejně jako praktické znalosti a zkušenosti. Od jeho výsledků se odvíjelo následující povídání farmaceutek týkající se doby platnosti receptu, doplatků na léky, pravomocí lékárníka či asistentů a zákulisí chodu lékárny vůbec. Senioři se do debaty aktivně zapojovali, přednáška tak měla dynamický ráz a rozhodně nenudila. Další část setkání se již věnovala konkrétním dotazům a problémům přítomných seniorů, na které obě farmaceutky pomáhaly nalézat odpovědi a řešení.

Setkání tak proběhlo k oboustranné spokojenosti, ve velmi příjemné a podnětné atmosféře. Veliké poděkování patří Pavle Petříkové Holasové a její kolegyni za tuto dobrovolnou činnost, kdy věnují svůj volný čas seniorům jinak než za tárou v lékárně. Stejně tak má zásluhu na této vydařené akci i MČ Praha 5, díky jejíž podpoře může Klub seniorů na Smíchově provozovat svoji činnost.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------