Menu Content/Inhalt
PDF Tisk E-mail

Klub SENzačních SENiorů při KC Prádelna


Klub SENzačních SENiorů při KC Prádelna získal nejvyšší ocenění v prvním ročníku soutěže Senior roku 2013 v kategorii nejlepší seniorský klub. Nadace Charty 77, která realizuje projekt SENSEN, především ocenila především bohatou a pestrou škálu aktivit, kterým se senioři v KC Prádelna věnují – kurzy práce na PC a s digitální technikou, herna stolního tenisu, zdravotní gymnastika, seniorské taneční a pěvecké soubory, klub stolních her, iKavárna atd. Kromě těchto pravidelných aktivit se senioři zúčastňují letních poznávacích výletů mimo Prahu, výtvarných dílen a workshopů, fotografických a vzdělávacích seminářů, besed, společenských večerů, koncertů a celkově se zapojují do činnosti KC Prádelna. Důležitým aspektem je také přirozená forma fungování klubu, kdy spoustu aktivit si organizují senioři sami a dochází při nich k prolínání rozdílných věkových i společenských vrstev. Právě tato moderní, nezkostnatělá forma fungování klubu seniorů v KC Prádelna byla důvodem tak vysokého ohodnocení.

Toto ocenění pro nás představuje velikou poctu a odměnu, ale zároveň také závazek. Samozřejmě chceme pokračovat v nastoleném trendu fungování KC Prádelna, na kterém mají senioři významný podíl, a společně připravovat co nejširší programovou nabídku napříč žánry i druhy činností. Od ledna roku 2014 se otevírají další výukové kurzy práce s počítačem, jenž musely být pro velký zájem rozšířeny o nové termíny, připravujeme cyklus seminářů věnujících se finanční a dluhové problematice, otázkám budování občanské společnosti nebo také turnaje seniorů ve stolním tenise, v luštění křížovek apod. A jelikož bylo u KC Prádelna vybudováno hřiště na petanque, seniorské sportovní aktivity se tak na jaře rozrostou o další disciplínu. Velmi rádi přivítáme další zájemce o zapojení do činnosti klubu SENzačních SENiorů při KC Prádelna a samozřejmě všechny zveme do komunitního centra na návštěvu.Aktivity seniorů mají v komunitním centru Prádelna již dlouhou tradici. V počátcích ji zajišťovalo občanské sdružení Veselý Smíchov za finanční podpory MČ Praha 5. Tzv. Klub seniorů na Smíchově vznikl v roce 2008 a rozvíjel se postupně, přirozenou formou, kdy se k relativně malé skupince “zakládajících” jedinců přidávali v rámci jednotlivých činností další aktivní senioři. Tito se stali od samého počátku velmi důležitou součástí veškerého dění v komunitním centru a mnozí se stali v pravém slova smyslu vzorem pro mladší generace např. právě při potkávání se v rámci společných činností – vernisáže výstav, výtvarné dílny, hudební a divadelní představení nebo poznávací výlety, které jsou nedílnou součástí letního programu komunitního centra.

V roce 2012 se senioři zapojili do projektu Konta bariéry SENzační SENioři, který je určen aktivním seniorům a nabízí jim smysluplný program vzdělávacích a kulturních aktivit. Klub SENSEN se stal místem pro setkávání a pro komunitní iniciativy, které dokážou vytáhnout další seniory z ulit a z vlastního pohodlí, vyprovokovat je k aktivnímu zájmu o své okolí a probudit v nich chuť žít naplno. Díky projektu SENSEN v KC Prádelna pravidelně probíhá zdarma kurz práce na PC a iKavárna pro seniory.

Od ledna 2013 patří KC Prádelna pod Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 a dochází k dalšímu rozšíření služeb a programů pro seniory. Stále více seniorů navštěvuje komunitní centrum a zapojuje se do dění v něm. Navíc zde nalezli zázemí členové klubu seniorů Pegas, kteří se pravidelně scházejí v rámci úterního bridžového klubu i středečního klubu stolních her a dokonce dva seniorské taneční soubory.